Servis

I.T.A. spol. s r.o. poskytuje záručný a pozáručný servis na prístroje – prístrojovú techniku a systémy našich partnerov pre imunológiu, molekulárnu biológiu a mikrobiológiu. Servis prednostne poskytujeme na základe dlhodobých servisných zmlúv uzatvorených s používateľmi prístrojovej techniky alebo na základe jednotlivých objednávok. Servisní technici sú vyškolení na konkrétne prístroje s potrebnou kvalifikáciou a podloženou certifikáciou. V rámci uzatvorených zmlúv i na základe jednotlivých objednávok vykonávame výrobcom požadované preventívne prehliadky.

Objednávka servisu