O spoločnosti

I.T.A. spol. s r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou v roku 2005. Do obchodného registra vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky bola spoločnosť zapísaná do Oddielu: Sro, vložka 16352/V zo dňa 23.3.2005. Sídlo spoločnosti zapísané v obchodnom registri je Slovenská 26, 040 01 Košice.

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu vyše 10 rokov predovšetkým ako dovozca a autorizovaný distribútor laboratórnych prístrojov a zdravotníckej techniky, reagencií, laboratórnych plastov firiem Cytognos, Immunostep, Corning Life Sciences,  DeNovo Software, Molecular Devices, Stratec a IDS Immunodiagnostic.

Spoločnosť portfóliom produktov vykonáva svoju obchodnú činnosť v oblasti imunológie (prietokovej cytometrie), molekulárnej biológie a mikrobiológie. Spoločnosť súčasne zabezpečuje servis a poradenstvo pre prístroje a zdravotnícku techniku, ktorú dodáva.

ita male logo

Spoločnosť  I.T.A. spol. s r.o. má na slovenskom trhu významný podiel v distribúcii a predaji prietokových cytometrov, hemokultivačných a mykobakteriálnych systémov a reagencií. Jej zákazníkmi sú významné vedecké a výskumné pracoviská, univerzitné a fakultné nemocnice, laboratóriá a iné zdravotnícke zariadenia.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu pre systém manažérstva a kvality organizácie ISO 9001:2008 pre rozsah služieb a činností: nákup, dodávky, predaj, inštalácia a zabezpečovanie servisu zdravotníckych a laboratórnych zariadení. Aktuálna posledná certifikácia zo dňa 18.3.2016 je platná do 17.3.2019.